Triết lý doanh nghiệp

Hệ thống triết lý

Hệ thống triết lý của Tập đoàn Toyota Tsusho bao gồm bốn cấp độ.

Triết lý cơ bản

Triết lý doanh nghiệp

Cùng chung sống và thịnh vượng cùng con người, xã hội và toàn cầu, chúng tôi hướng tới trở thành một tập đoàn tạo ra giá trị góp phần tạo ra một xã hội thịnh vượng.

Nguyên tắc hành vi

Là một công dân tốt,

  • Chúng tôi sẽ cố gắng cho các hoạt động công ty cởi mở và công bằng;
  • Chúng tôi sẽ có trách nhiệm với xã hội và nỗ lực bảo tồn môi trường;
  • Chúng tôi sẽ sáng tạo và cố gắng cung cấp giá trị gia tăng;
  • Chúng tôi sẽ tôn trọng mọi người và cố gắng tạo ra một nơi làm việc hấp dẫn.

Chúng tôi đã thành lập Quy tắc Ứng xử & Đạo đức Toàn cầu (10 Điều), giúp Nguyên tắc hành vi cụ thể hơn, vào ngày 1 tháng 7 năm 2016.

 
 

Tầm nhìn

Tầm nhìn Toàn cầu – trong 10 năm tiếp theo được thành lập vào năm 2016 –

Các hướng dẫn và biển chỉ dẫn mà chúng ta sẽ đạt được trong vòng 10 năm khi chúng ta tiếp tục theo đuổi và hiện thực hóa triết lý nền tảng của mình

Tầm nhìn toàn cầu – Hình ảnh lý tưởng

The Right ONE for you

Đảm bảo tốt nhất về an toàn, chất lượng và độ tin cậy – dựa trên nhu cầu của bạn (Genba)

The Right ONE for us

Tối đa hóa khả năng của từng cá nhân, mạng lưới toàn cầu và sự đa dạng để tạo ra sức mạnh tổng hợp

The Right ONE for future

Những hiểu biết và khả năng độc đáo để khám phá những khả năng mới cho xã hội bền vững và tương lai

Tầm nhìn toàn cầu – Giá trị cốt lõi của Toyotsu

Để hiện thực hóa tầm nhìn, chúng tôi sẽ hiện thực hóa nhóm Toyotsu thành Giá trị cốt lõi của Toyotsu cho các phương pháp tiếp cận cơ bản trong 10 năm tới

Chúng tôi sẽ tập trung vào Giá trị cốt lõi của Toyotsu và nâng cao hơn nữa những yếu tố này trong khi hiển thị và sử dụng chúng.

Tầm nhìn toàn cầu – Giá trị cốt lõi của Toyotsu để thực hiện tăng trưởng –

Mở rộng quy mô doanh nghiệp thông qua Giá trị cốt lõi của Toyotsu

    

Tầm nhìn toàn cầu – Mở rộng kinh doanh thông qua các Giá trị cốt lõi của Toyotsu

Tăng trưởng hữu cơ
  • Mở rộng hoạt động kinh doanh hiện tại của chúng tôi bằng các nguồn lực của riêng chúng tôi (được tạo ra từ nội bộ).
Lĩnh vực thử thách
  • Mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực mới, nơi chúng tôi có thể sử dụng kiến thức chuyên môn của mình trong khu vực và / hoặc lĩnh vực kinh doanh từ Giá trị cốt lõi Toyotsu của chúng tôi, chẳng hạn nhưGenba-focus
  • Phát triển kinh doanh mới với trọng tâm là các công nghệ, dịch vụ và sản phẩm đổi mới sử dụng Lực lượng tập thể Tinh thần đổi mới

Kế hoạch kinh doanh dài hạn & kế hoạch hàng năm:

Các chiến lược cho hoạt động kinh doanh phản ánh sự thay đổi của môi trường kinh doanh, bao gồm các chính sách, kế hoạch hành động cụ thể và các mục tiêu số

Phương thức Tập đoàn Toyota Tsusho (Phương thức Tập đoàn Toyotsu)

“Shokon” (Niềm đam mê kinh doanh)

Tinh thần bất khuất

Hoàn thành mọi công việc bằng sự khéo léo, kiên trì và đam mê để hoàn thành tốt công việc

Tinh thần doanh nghiệp

Thực hiện tham vọng và trí tưởng tượng trong việc dự đoán các xu hướng, trau dồi khả năng hiểu biết của bạn trong việc hướng khách hàng đến những khả năng mới, đồng thời thúc đẩy các chức năng và ngành kinh doanh mới

“Genchi, Genbutsu, Genjitsu” (Nhìn tận mắt, Sờ tận tay, Đến tận nơi)

Tìm hiểu nhu cầu thực sự của khách hàng

Đi vào thực địa (Đến tận nơi), tự mình nhìn mọi thứ (Nhìn tận mắt) và nắm bắt những gì đang xảy ra để đưa ra các đánh giá kinh doanh đúng đắn và điều chỉnh cách tiếp cận của bạn cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế (Sờ tận tay).

Đưa PDCA * vào thực tế

Nhìn xa hơn sự khôn ngoan đã có trong việc soi sáng các vấn đề và giải quyết các cải tiến, cải cách và chuyển đổi khi hoàn cảnh cho phép

* Lập kế hoạch, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động!

“Sức mạnh đồng đội” (Làm việc theo nhóm)

Sáng kiến cá nhân

Đặt mục tiêu cho bản thân và làm việc tự chủ để đạt được những mục tiêu đó Mang lại cảm giác chuyên nghiệp trong công việc và nỗ lực không ngừng để trau dồi năng lực của bạn

Hợp tác

Nuôi dưỡng lòng tin lẫn nhau với đồng nghiệp thông qua đối thoại, trao đổi và sự nhạy cảm Theo đuổi các giải pháp tổng thể tối ưu bằng cách khuyến khích mỗi cá nhân có ý thức cam kết cá nhân cho công việc, đồng thời duy trì sự linh hoạt cởi mở và đảm bảo sự tham gia của đồng nghiệp trong việc giải quyết công việc