Lịch sử công ty

1991 Thành lập Văn phòng đại diện Toyota Tsusho Corporation (tại HN & TP HCM)
1999 Thành lập liên minh kinh doanh với Công ty TNHH Kasho
2006 Sáp nhập với Tomen Corporation (tại văn phòng đại diện HN & TP HCM)
2008 Thành lập Toyota Tsusho Việt Nam (trụ sở chính tại HN & chi nhánh HCM)