• Bộ phận của chúng tôi chuyên kinh doanh các sản phẩm ô tô mang thương hiệu Toytota.
  • Chúng tôi mong muốn tăng cường, mở rộng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại địa phương.

Chúng tôi đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ thông qua việc hợp tác với Công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam.

Ngoài việc kinh doanh xe mới, chúng tôi sẽ mở rộng chuỗi giá trị (xe đã qua sử dụng và phụ kiện) nhằm đáp ứng các nhu cầu thay đổi trên thị trường.

03 Đại lý bán lẻ ô tô hiện có:

TTSAMCO

Công Ty TNHH Dịch Vụ Ô Tô Sài Gòn Toyota Tsusho
(Toyota Hùng Vương & Toyota Hùng Vương – chi nhánh Tân Tạo)

Đối tác
Tổng Công ty Cơ khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO)

Thành Lập
Năm 1996

TSMC

Toyotsu Samco Motor Company Limited
(Lexus Trung Tâm Sài Gòn)

Đối tác
Tổng Công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO)

Thành lập
Tháng 6 năm 2013

TTX

Công ty TNHH Toyota Thanh Xuân
(Toyota Thanh Xuân)

Đối tác
Công ty Cổ Phần Quản lý Đầu tư và Phát triển

Thành lập
Tháng 5 năm 2011