Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện của trang web này áp dụng cho tất cả các trang web do Tập đoàn Toyota Tsusho Việt Nam (sau đây gọi là “TTVN”) sở hữu hoặc điều hành. Bất kỳ người nào truy cập trang web TTVN (sau đây gọi là “Trang web”), phải đọc các điều khoản sử dụng sau đây. Vui lòng đồng ý và chấp nhận rằng các điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây có thể thay đổi mà không cần báo trước.

 • Việc sử dụng Trang web này sẽ do người dùng tự chịu trách nhiệm. Mặc dù các tài liệu, hình ảnh, minh họa, hoạt ảnh, phần mềm, liên kết và thông tin khác trên Trang này được TTVN tạo và quản lý cẩn thận, xin lưu ý rằng TTVN không đảm bảo tính chính xác và / hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ và tất cả thông tin.
 • TTVN có thể thay đổi một phần hoặc toàn bộ nội dung của Trang web này mà không cần thông báo trước cho người dùng. Điều này không ngụ ý rằng TTVN sẽ cập nhật Trang web này.
 • TTVN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà người dùng phải gánh chịu do thông tin (bao gồm dữ liệu và những thứ tương tự) có được thông qua Trang web này. Hơn nữa, TTVN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà người dùng phải gánh chịu do việc sử dụng thông tin có được từ các trang web của bên thứ ba có liên kết đến Trang web này (điều này bao gồm các liên kết từ Trang web này).
 • Tùy thuộc vào môi trường giao tiếp hoặc máy tính của người dùng, người dùng có thể không sử dụng đúng Trang web này.
 • TTVN có quyền đình chỉ hoặc đóng Trang web này mà không cần cung cấp bất kỳ thông báo trước nào cho người dùng.
 • Các tài liệu, hình ảnh, minh họa, hoạt ảnh, phần mềm, v.v. trên Trang này được bảo vệ bởi bản quyền, quyền sáng chế, quyền thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc sở hữu của TTVN, các công ty liên kết của nó (sau đây gọi chung là “TTVN” ) và các bên thứ ba khác.
 • Các tài liệu, hình ảnh, hình minh họa, hoạt ảnh, phần mềm, v.v. trên Trang web này có thể được hiển thị, sao chép hoặc xuất bản miễn là nó là một môi trường mà các bên thứ ba không thể truy cập được và dành cho mục đích sử dụng nội bộ, phi thương mại, riêng tư. Tuy nhiên, việc thay đổi dưới mọi hình thức đều bị cấm. Ngoài ra, ngay cả khi việc sử dụng là một môi trường mà các bên thứ ba không thể truy cập được và là nội bộ, riêng tư và phi thương mại, người dùng vẫn bị cấm xóa và xóa bất kỳ và tất cả các tuyên bố liên quan đến bản quyền và những thứ tương tự.
 • TTVN không cấp bản quyền, quyền sáng chế, quyền thương hiệu, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào cho Người dùng.
 • Mặc dù các tài liệu, hình ảnh, minh họa, hoạt ảnh, phần mềm, liên kết và thông tin khác trên trang web này (sau đây gọi là “Trang web”) được tạo và quản lý cẩn thận bởi Tập đoàn Toyota Tsusho Việt Nam (sau đây gọi là “TTVN”), vui lòng lưu ý rằng TTVN không đảm bảo tính chính xác và / hoặc đầy đủ của bất kỳ và tất cả thông tin.
 • TTVN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà người dùng phải gánh chịu do thông tin (bao gồm dữ liệu và những thứ tương tự) có được thông qua Trang web này. Hơn nữa, TTVN sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào mà người dùng phải gánh chịu do việc sử dụng thông tin có được từ các trang web của bên thứ ba có liên kết đến Trang web này (điều này bao gồm các liên kết từ Trang web này).
 • TTVN có quyền thay đổi bất kỳ phần nào hoặc tất cả nội dung của Trang web này hoặc tạm dừng hoặc đóng Trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần cung cấp bất kỳ thông báo trước nào cho người dùng.
 • Trang web này chứa “tuyên bố hướng tới tương lai” về TTVN và các công ty liên kết của nó (sau đây gọi chung là “TTVN”) kế hoạch, chiến lược, niềm tin và hiệu suất trong tương lai mà không phải là sự thật lịch sử. Những tuyên bố hướng tới tương lai này được trình bày để thông báo cho người sử dụng về quan điểm của ban lãnh đạo TTVN và không nên được coi là cơ sở duy nhất cho các quyết định đầu tư. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phản ánh các giả định và triển vọng dựa trên thông tin hiện có cho ban lãnh đạo. Họ phải chịu một số rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với thông tin này. Người đọc được cảnh báo không nên tin tưởng quá mức vào những tuyên bố hướng tới tương lai này. Công ty không có nghĩa vụ phải cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai để phản ánh kết quả thực tế do thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hoặc các phát triển khác.
 • Trang web này được quản lý và duy trì bởi TTVN. Mặc dù Trang web này có thể được truy cập từ các quốc gia trên thế giới với các luật khác nhau, người dùng Trang web này và TTVN đều đồng ý rằng việc sử dụng Trang web này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp và các quy định của Nhật Bản.
 • TTVN không đưa ra tuyên bố, chỉ định hoặc đại diện nào về việc liệu nội dung của Trang này có tương thích với môi trường của những người dùng truy cập vào Trang này hay không. Người dùng truy cập Trang web này tự ý làm như vậy và những người dùng truy cập Trang web này phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang web này.
 • Trừ khi có quy định khác, Tòa án quận Tokyo ở Tokyo, Nhật Bản sẽ có thẩm quyền xét xử đầu tiên độc quyền đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến tất cả các tranh cãi và tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này.
 • Internet Explorer 11
 • Chrome

Một số trang trên Trang này sử dụng JavaScript để sử dụng thuận tiện hơn. Nếu bạn đã tắt JavaScript trên trình duyệt của mình, một số chức năng có thể không hoạt động chính xác hoặc có thể hiển thị không chính xác. Chúng tôi khuyên bạn nên bật JavaScript trên trình duyệt của mình khi sử dụng Trang web này.

 • TTVN có thể sử dụng cookie để cho phép duyệt web thuận tiện hơn khi người dùng truy cập lại Trang web.
 • Cookie là các phần dữ liệu được truyền từ Trang web đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Tuy nhiên, thông tin có thể xác định người dùng cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, mã bưu điện và địa chỉ e-mail không nằm trong số thông tin được lưu trữ. Cookie không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến máy tính của người dùng.
 • Người dùng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối chấp nhận cookie. Làm như vậy sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến việc xem Trang web này. Vui lòng hỏi nhà sản xuất trình duyệt để biết hướng dẫn cài đặt.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và / hoặc nhận xét nào liên quan đến Trang web này, xin vui lòng gửi từ biểu mẫu ở đây.